Veen, R. van. (2019). De Jonge Jury 2019, een jeugdroman uit Canada en debutanten van eigen bodem. Levende Talen Magazine, 106(6), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1966