Veen, R. van. (2019). De Fontein timmert aan de weg met een toegankelijke reeks jeugdthrillers. Levende Talen Magazine, 106(7), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1975