Jonkman, R. (2019). Babel: Het wonder van communicatie. Korte verhalen van de twintig grootste talen in de wereld. Levende Talen Magazine, 106(7), 44–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1980