Kibbelaar, J. (2019). Hoe krijgen de ABC-eilanden een beter opgeleide bevolking? Deel 2; Onderwijs op de ABC-eilanden: Een nieuw perspectief. Levende Talen Magazine, 106(8), 24–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1985