Wouters, G. (2019). Taalmuseum: Een eigentijds museum dat de kennis over en het enthousiasme voor taal bevordert. Levende Talen Magazine, 106(8), 41–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1990