Jong, J. de. (2020). Gewone, absurde, verzoenende gedichten. Levende Talen Magazine, 107(1), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1999