Eunen, K. van. (2020). Voor nop. Levende Talen Magazine, 107(1), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2001