Steenbakkers, J., & Glopper, K. de. (2020). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Persoonsvorming? #hoedan? (deel 2). Levende Talen Magazine, 107(2), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2005