Rijt, J. van. (2020). Hoe krijgen leerlingen inzicht in grammatica? Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Levende Talen Magazine, 107(3), 6–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2017