Veen, R. van. (2020). Een diep verlangen om te ontsnappen aan je omgeving: Een meisje in het leger van Napoleon en de ongewenste gevolgen van groepsdruk. Levende Talen Magazine, 107(3), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2021