Eunen, K. van. (2020). eTwinning: Vijftien jaar op pad. Levende Talen Magazine, 107(3), 48–49. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2026