Voogel, M. (2020). Tijd voor een rendez-vous! Hoe te ageren tegen het alomtegenwoordige Engels. Levende Talen Magazine, 107(3), 50–51. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2027