Koster, G. (2020). Internetpesten, snobisme en nostalgie; Nieuwe boeken voor de leeslijst Engels. Levende Talen Magazine, 107(4), 34. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2045