Jong, J. de. (2020). Muziek die de prikklok overstemt. Levende Talen Magazine, 107(4), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2046