Koster, G. (2020). Win een pakket Franse films. Levende Talen Magazine, 107(4), 46. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2051