Veen, R. van. (2020). Een vlucht uit de werkelijkheid: Lezen om te ontsnappen aan de waan van de dag. Levende Talen Magazine, 107(5), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2065