Jong, J. de. (2020). Een 12.000 kilometer lange navelstreng. Levende Talen Magazine, 107(6), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2083