Veen, R. van. (2020). Stoere meiden: Verhalen over jonge vrouwen uit één stuk. Levende Talen Magazine, 107(6), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2084