Bruijn, R., & Roi, H. la. (2020). Triple E Framework: Leren voorop (en dan de technologie). Levende Talen Magazine, 107(6), 42–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2089