Wijers, N., & Szita, S. (2020). Etymologie voor meertalige klassen: Van verwantschap tussen talen tot verbondenheid tussen mensen. Levende Talen Magazine, 107(8), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2117