Pereira, J. L., & Römer-Dijkhoff, M. B. (2020). Papiaments van levensbelang voor de ontwikkeling van de leerlingen van Aruba, Curaçao en Bonaire. Levende Talen Magazine, 107(8), 24–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2120