Veen, R. van. (2020). Een formidabel boek, gebaseerd op historische feiten: De Indische roots van Robin Raven. Levende Talen Magazine, 107(8), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2122