Bruijn, R., & Roi, H. la. (2020). Op reis met leerlingen in coronatijden: Op expeditie in het klaslokaal. Levende Talen Magazine, 107(8), 42–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2126