Lehrner-te Lindert, E. (2020). Literatuur loont, ook al in de onderbouw. Levende Talen Magazine, 107(7), 16–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2131