Schaik, N. van, Knook, M., & Silfhout, G. van. (2021). Mondelinge taalvaardigheid: Van ondergeschoven kindje naar motiverend onderdeel van het curriculum. Levende Talen Magazine, 108(1), 12–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2133