Rooijackers, P., Silfhout, G. van, & Bergh, H. van den. (2021). Timmeren met oude spijkers en zonder hout: Waarom leergangen Nederlands nu niet echt aan strategie-instructie doen. Levende Talen Magazine, 108(1), 18–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2134