Jong, J. de. (2021). Taal en verbeelding aan de macht. Levende Talen Magazine, 108(1), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2136