Veen, R. van. (2021). Historische fictie: Jeugdboekenschrijvers omarmen het verleden. Levende Talen Magazine, 108(1), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2137