Koster, G. (2021). Racisme en liefde. Levende Talen Magazine, 108(1), 37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2138