Eunen, K. van. (2021). Nascholen doe je zelf. Levende Talen Magazine, 108(1), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2139