Rooijackers, P., Silfhout, G. van, & Bergh, H. van den. (2021). Met zijwieltjes leren fietsen in de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten. Levende Talen Magazine, 108(2), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2144