Halma, P., Guchte, M. van de, Batenburg, E. van, & Weijen, D. van. (2021). Doeltaal Digitaal: Learning by doing!. Levende Talen Magazine, 108(2), 12–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2145