Vos, B. de, Pronk, M., Heuvel, A. van den, Schoots, A., Meijnen, E., & Pligt, J. van der. (2021). Doorbreek de cirkel: Leer jongeren lezen voor het leven. Levende Talen Magazine, 108(2), 24–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2147