Veen, R. van. (2021). Een ode aan de verbeeldingskracht: Lezen, de kracht van de fantasie. Levende Talen Magazine, 108(2), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2148