Borden, J. van der, Meindersma, Y., Ravesloot, C., & Rooijen, G. van. (2021). Johanna van der Borden, Yke Meindersma, Clary Ravesloot & Geert van Rooijen Tussen ideaal en werkelijkheid: De leraar Nederlands in opleiding?. Levende Talen Magazine, 108(3), 20–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2165