Ros, B. (2021). Een vak leren op de vleugels van taal: Dubbelinterview over de didactiek van tweetalig onderwijs. Levende Talen Magazine, 108(4), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2168