Bonset, H. (2021). Wat kunnen we leren van het IB-examen Nederlands? Deel 1: De comparative. Levende Talen Magazine, 108(6), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2184