Visser-Lemstra, M. de. (2021). Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied: Gelijke kansen voor Caribische leerlingen. Levende Talen Magazine, 108(6), 16–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2185