Voogel, M. (2021). ‘Weer die donkere schermpjes…’: Gevolgen van de lockdowns voor het talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 108(7), 4–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2195