Bonset, H. (2021). Wat kunnen we leren van het IB-examen Nederlands? : Deel 2: Het literaire essay. Levende Talen Magazine, 108(7), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2197