Le Pichon-Vorstman, E., & Kambel, E.-R. (2021). De Taalvriendelijke School: Een nieuw netwerk voor scholen die taaldiversiteit verwelkomen. Levende Talen Magazine, 108(7), 22–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2198