Borsten, T., Krahmer, C., & Nieuwkoop, V. (2021). Op weg naar een praktisch schoolexamen schrijven. Levende Talen Magazine, 108(8), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2206