Bloemsma, J., Bollen, A., Cress, J., & Geneste, D. (2021). Werken met multimodale bronnen voor Engels in het mbo. Levende Talen Magazine, 108(8), 10–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2207