Bouwer, R., & Gerits, H. (2022). Aan de slag met het schoolexamen schrijfvaardigheid. Levende Talen Magazine, 109(2), 10–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2236