Naber, K., ten Thije, J. D., Mulder, K., & Groothoff, F. C. (2022). Luistertaal als meertalige didactische benadering in de klas: Handvatten om aan de slag te gaan. Levende Talen Magazine, 109(6), 22–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2264