Epping, K. (2022). Schrijfkilometers maken in het Engels. Levende Talen Magazine, 109(7), 12–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2268