Jansen, I., & Groenendijk, R. (2022). Een frisse start met een vernieuwd curriculum bij Nederlands. Levende Talen Magazine, 109(7), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2269