Lindenburg, S., Peereboom, J., & de Beer, F. (2022). Vocabulaire in de bovenbouw – Woordjes leren: Niet alleen maar voor de toets. Levende Talen Magazine, 109(8), 22–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2274