Smits, A. (2023). Hoe vwo-leerlingen denken over Frans als studie of voor hun beroep: ‘Ik kan ook geen Duits, het is de ene hell of de andere’. Levende Talen Magazine, 110(1), 12–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2276