Nieuwenhuis, I. (2023). Van spotlied tot liefdeslyriek: De poëtische rijkdom van het Nederlands cabaret. Levende Talen Magazine, 110(1 SPECIAL), 46–51. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2307